31.F.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
31.F.03

Område
Fjand

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Ferielejligheder

Infrastruktur
Mindst 1½ plads pr. lejlighed

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 57

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 % for området som helhed. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed