31.S.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
31.S.01

Område
Fjand

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
5

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 1.000 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse og feriecenter samt butikker til områdets forsyning

Bevaringsværdier
Bjerghuse 51, 53, 54, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151 og 152

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 45

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10%.
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 5 meter.

Andet
Bevaring: Bjerghuse 51, 53, 54, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151 og 152

Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 1.000 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed