31.S.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
31.S.02

Område
Fjand

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
2.5

Anvendelse
Sommerhusformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 9 med tillæg nr. 1

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10%. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 2,5 meter facadehøjde Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed