31.S.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
31.S.03

Område
Fjand

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
2.5

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Sommerhusområde ifølge bygningsvedtægt

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10%.
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 2,5 meter facadehøjde.

Andet
Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Grundstørrelse
Mindst 1.200 m2, dog mindst 1.000 m2 på grunde udstykket fra matr. nr. 22a

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed