31.S.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
31.S.04

Område
Fjand

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse

Bevaringsværdier
Illeborgvej 1, 23, 26, 42, 44 og 46

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 3 samt lokalplan nr. 1032

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10%. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 6 meter Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Illeborgvej 1, 23, 26, 42, 44 og 46

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed