31.S.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
31.S.05

Område
Fjand

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse. Det maksimale bruttoetageareal pr. ejendom er 150 m2 ekskl. garager og udhuse

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 67

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 150 m2 pr. ejendom ekskl. garager og udhuse. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 6 meter Butiksforsyning:

Grundstørrelse
Mindst 3.500 m2

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed