32.S.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
32.S.01

Område
Nørhede

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området: Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Sommerhusområde ifølge bygningsvedtægt

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10%.
Etager: Højst 1½.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området: Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed