33.S.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
33.S.01

Område
Husby

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse. Det maksimale bruttoetageareal pr. ejendom er 250 m2 ekskl.. garager og udhuse

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 1 med tillæg nr. 1 samt lokalplan nr. 7 og 58

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10%.
Etager: Højst 1½.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Butiksforsyning: Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Grundstørrelse
Mindst 5.000 m2

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed