33.S.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
33.S.02

Område
Husby

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse. Det maksimale bruttoetageareal pr. ejendom er 250 m2 ekskl. garager og udhuse

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 2 samt lokalplan nr. 58

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10%. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 6 meter Butiksforsyning: Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Grundstørrelse
Mindst 5.000 m2

Status

Vedtaget