33.S.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
33.S.03

Område
Husby

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6.5

Anvendelse
Sommerhusformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritliggende sommerhuse. Det maksimale bruttoetageareal pr. ejendom er 250 m2 ekskl. 50 m2 garage/udhus

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 68

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 250 m2 pr. ejendom. Højst 50 m2 garage/udhus. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 6,5 meter Butiksforsyning:

Grundstørrelse
Mindst 3.500 m2

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed