34.E.03 - Slagteri ved Naurvej


Bestemmelser

Plannummer
34.E.03

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Anvendelse specifik
Industri

Anvendelse konkret
Lettere industri

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
8,5

Anvendelse
Erhverv

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Slagteri

Parkeringspladser
Mindst 1 bilplads pr. 50 m2 bruttoetageareal. Cykler: mindst 1 pr 100 m2 bruttoetageareal op til 1.000 m2 bruttoetageareal

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1117

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10

Etageantal: Højst 2

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter. Nærmere angivne konstruktioner såsom skorstene kan gives en højde på 40 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed