34.F.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.01

Område
Staby

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
2

Bygningshøjde
12.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lejligheder, restaurant og golfbane

Bevaringsværdier
Pallisbjergvej 5

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: 12,5 meter Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Pallisbjergvej 5

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed