34.F.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.02

Område
Det åbne land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
2

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Undervisnings- og kursuscenter, beboelse og værksteder

Bevaringsværdier
Skærum Møllevej 2 og 4

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 20

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 % for området som helhed. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: 10 meter Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Skærum Møllevej 2 og 4

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed