34.F.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.03

Område
Det åbne land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Skydebane, klubhus, overnatningsmuligheder og beboelse

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget