34.F.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.04

Område
Det åbne land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kultur- og erhvervscenter, kursus- og hotelvirksomhed med tilhørende park- og haveanlæg

Bevaringsværdier
Vembvej 31 - 43

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 53

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Vembvej 31 - 43

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed