34.F.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.05

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
7

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Golfbane, hotel- og retaurationsvirksomhed.

Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 289

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 6,5 %.
Etager: Højst 1½.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Mindre bygninger:
Etager: 1.
Bygningshøjde Højst 6 meter.

Status

Vedtaget