34.F.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.06

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
12.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Flugtskydningsbane, speedwaybane og motocrossbane. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 190 og 317

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 %. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter - dommertårne dog højst 12,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed