34.F.07 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.07

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Hotel- og konferencefaciliteter

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 150

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed