34.F.08 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.08

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Svæveflyveplads. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1½.

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Status

Vedtaget