34.F.10 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.F.10

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Golfbane, restaurant og mindre butik. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse.

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 260 og 365

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed