34.L.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.L.01

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Landområde

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Militært område: Kasernen og øvelsesterræn.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bygningsanlæg til kaserne. En eventuel udvidelse af kasernen skal foregå i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 25 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed