34.O.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.O.05

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Ungdomsskole eller lignende offentlige formål.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Bevaringsværdier
Slotsbygningen er fredet og slotssøen er udpeget som fortidsminde

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: 10.
Etager: Højst 2½.
Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Andet
Der er en 100 meter beskyttelseszone omkring slotsbygningen og søen Bevaring: Slotsbygningen er fredet og slotssøen er udpeget som fortidsminde

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed