34.O.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.O.06

Område
Sevel

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Museumsformål som udstillings- og undervisningsformål samt publikums- og rekreative faciliteter. Boligformål i det omfang det er nødvendigt for museumsdriften.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 56

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: 10.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter bortset fra historiske bygninger som i særlige tilfælde vil kunne opføres i større højde.

Andet
Området er meget lidt synlig fra det omgivende landskab, hvilket også er målet for fremtidige aktiviteter

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed