34.T.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.T.01

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Køreteknisk anlæg. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 246

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 10 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed