34.T.02 - Kommuneplan 2013-2025


Bestemmelser

Plannummer
34.T.02

Område
Ejsing

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Bygningshøjde
150

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Vindmøller

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1062

Notat om bebyggelsesprocent
Bygningshøjde 150 meter

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed