34.T.03 - Vindmøller sydvest for Hogager


Bestemmelser

Plannummer
34.T.03

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
122

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 21 vindmøller med en totalhøjde op til 122 meter.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed