34.T.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
34.T.04

Område
Tvis

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
150

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Vindmøller

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1077

Notat om bebyggelsesprocent
Totalhøjde 150 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed