34.T.09 - Vindmølleområde ved Skalstrup


Bestemmelser

Plannummer
34.T.09

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
150

Anvendelse
Vindmøller, dog ikke før 5 nærmeste møller i Lemvig Kommune er nedtaget.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 2 møller med en totalhøjde imellem 125 og 150 meter. Såfremt der i Lemvig Kommune er udpeget et vindmølleområde op ad vindmølleområde 34.T.09, skal en realisering ske i et samarbejde med Lemvig Kommune.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omgang: Indtil 2 møller.
Totalhøjde imellem 125 og 150 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed