34.T.10 - Vindmølleområde nordvest for Bur


Bestemmelser

Plannummer
34.T.10

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
150

Anvendelse
Vindmøller, dog ikke før de eksisterende møller i området er nedtaget.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 6 møller med en totalhøjde imellem 125 og 150 meter. Placering i rette linjer, der er tilnærmelsesvis nord-sydgående og parallelle med rækkerne i område T.34.06. Møllerne må ikke placeres i en potentiel ind/udflyvningsflade til godkendt flyveplads - kodeciffer 1 jf. BL 3-1.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omfang: Indtil 6 møller.
Totalhøjde imellem 125 og 150 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed