34.T.11 - Vindmølleområde ved Gedmose


Bestemmelser

Plannummer
34.T.11

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
125

Anvendelse
Vindmøller

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 8 nye møller med en totalhøjde imellem 100 og 125 meter. Placering i to parallelle rækker. Møllernes totalhøjde skal dog holdes under det hindringsfri plan, der måtte fremgå af en godkendt flyveplads kodeciffer 1 - jf. BL 3-1.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1116

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omfang: 8 nye møller.
Totalhøjde imellem 100 og 125 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed