34.T.12 - Vindmølleområde ved Asp


Bestemmelser

Plannummer
34.T.12

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
110

Anvendelse
Vindmøller, dog ikke før eksisterende mølle og 3 nærmeste møller i Struer Kommune er nedtaget.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Højest en mølle med en totalhøjde imellem 90 og 110 meter. Placering i liniær forlængelse af møller nord for kommunegrænsen. Såfremt der i Struer Kommune er udpeget et vindmølleområde 34.T..12 skal en realisering ske i et samarbejde med Struer Kommune.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omfang: Højest en mølle.
Totalhøjde imellem 90 og 110 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed