34.T.13 - Vindmølleområde sydvest for Hvam Mejeriby


Bestemmelser

Plannummer
34.T.13

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
110

Anvendelse
Vindmøller, dog ikke før de eksisterende møller i området er nedtaget.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 2 møller med en totalhøjde imellem 90 og 110 meter.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omfang: Indtil 2 møller.
Totalhøjde imellem 90 og 110 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed