34.T.14 - Vindmølleområde ved Kvium


Bestemmelser

Plannummer
34.T.14

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
110

Anvendelse
Vindmøller, dog ikke før nærmeste møller i Struer Kommune er nedtaget.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 2 møller med en totalhøjde imellem 90 og 110 meter.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omfang: 2 møller.
Totalhøjde imellem 90 og 110 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed