34.T.19 - Vindmølleområde syd for Nørre Vosborg


Bestemmelser

Plannummer
34.T.19

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
75

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Vindmøller, dog ikke før den eksisterende mølle nord for området er nedtaget.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsens omfang: Højst en mølle.

Møllehøjde: Totalhøjde op til 75 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed