Børn og unge

Mål

  • Skabe muligheder for et sundt liv i motiverende, understøttende og udviklende miljøer.

Derfor vil vi

  • Sikre børnene og de unge mulighed for at være både fysisk og psykisk sunde ved at sætte fokus på deres omgivelser, kost og motion.
  • Sikre et højt fagligt niveau for viden om børns og unges udvikling, så både kommunens normalområde og specialtilbud fungerer godt.
  • Sikre børn og unge positive, personlige og sociale oplevelser, så de i videst muligt omfang kan mestre deres egen tilværelse.

Handling

Arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er organiseret i tre driftsområder: Dagtilbud til børn, folkeskolen og rådgivning.
De tre driftsområder understøttes af Sekretariatet, tværsektorielt samarbejde og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Byrådets børne- og familiesyn er udtrykt i 5 temaer:

  1. En tryg opvækst
  2. Barnets og den unges bedste
  3. Familiens ressourcer
  4. Tidlig indsats
  5. Nærhed


Byrådet har i oktober 2010 vedtaget Børnepolitik 2011 – 2014 som revideres i hvert valgperiodes første år.
Normalområdet er udgangspunktet for arbejdet med hele gruppen af børn i Holstebro Kommune, og vægten lægges i særlig grad på forebyggende, sundhedsfremmende og tidlig indsats gennem generelle tilbud. En dynamisk tilbudsvifte med rådgivning og indsats samt specielle foranstaltninger og tilbud skal træde til, hvor normalområdets tilbud ikke slår til og ikke sikrer barnets bedste.
Opfølgning på de formulerede værdier og mål i Børnepolitikken, Skolepolitikken og Dagtilbudspolitikken sker bl.a. ved, at der årligt gennemføres dialog om mål og handlinger med daginstitutioner, skoler m.fl.

Redegørelse

Redegørelse - Børn og unge se den her

 

 

 

Vuggestuen Tusindben

Idræt i hallen

Naturlegeplads

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed