Du er her: Forside Service Kultur og fritid Redegørelse - Kultur og fritid

Redegørelse - Kultur og fritid

Kultur- og Fritidsområderne består af en række selvstændige kulturinstitutioner, folkelige foreninger og organisationer af vidt forskellig karakter. Dertil kommer indsatsen fra kommunen, herunder fra de kommunale institutioner.

Holstebro by er karakteristisk ved sine mange kunstværker i byen - både udendørs i byens gader og pladser, inden døre i rådhuset, i institutioner, skoler og så videre.

Kulturens bidrag til byens og erhvervslivets udvikling er imidlertid ikke af samme direkte karakter som, for eksempel, uddannelsesområdets bidrag.

Kulturen har sit eget selvstændige liv, der til gengæld virker med stor indirekte kraft. Kulturen er i høj grad identitetsskabende for Holstebro.

Regional Kulturaftale

Der er indgået en regional kulturaftale mellem kulturministeren og de 6 kommuner Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Skive. Aftalen gælder fra 1. januar 2011 til 31. december 2014 og bygger videre på aftalen fra 2007-10.

Visionen for aftalen er, at Midt- og Vestjylland gennem samarbejde målrettet engagement og udsyn til omverden at sikre kulturregionen fortsat udvikling af et rigt kulturliv med høj kvalitet til gavn for borgerne - publikum, medvirkende og frivillige samt kunstnere – og den kulturelle udvikling i kulturregionen.

Aftalen har tre indsatsområder, som er Talentudvikling; Formidling, oplevelse og udøvelse af kunst og kultur samt Internationale netværk.

Aftalen omfatter 8 projekter, hvoraf to er hjemmehørende i Holstebro: Dansk Talentakademi udvikler masterclasses og mentorordninger for elever og lærere og 2 nationale opdrag, hvoraf det ene er hjemmehørende i Holstebro Museum: ”Fortiden set fra himlen”, der drejer sig om luftfotoarkæologi, som er unikt forskningsemne og metode herhjemme.

Kulturmodel Holstebro

Holstebro har i næsten 50 år haft et særligt fokus på kunst og kultur og har skabt og udviklet Kulturmodel Holstebro. Holstebro har kulturinstitutioner med højt kvalificerede medarbejdere på alle kulturområder. Holstebro kommune har etableret kulturinstitutioner på følgende kunstneriske områder:

 • Holstebro Kunstmuseum
 • Holstebro Musikskole med afdelinger i Vinderup og Ulfborg
 • Musikteatret Holstebro
 • Odin Teatret
 • Operaen i Midten
 • Black Box Theatre
 • Balletskolen i Holstebro med afdelingen Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro
 • Ensemble Midt Vest
 • De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune med afdelingerne Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Strandingsmuseet og Holstebro Museum
 • Nørre Vosborg
 • Holstebro Bibliotek
 • Dansk Talentakademi (talentuddannelser for unge i musik, kunst & design, dans og musical & teater samt forfatter)

Institutionerne er med undtagelse af biblioteket selvejende med selvstændige bestyrelser.

Kulturelle aktiviteter

Den viden og de erfaringer, som er høstet skal deles med mange – derfor arrangeres den tilbagevendende konference Danske Kulturdage.

I Holstebro er der mange kulturelle aktiviteter for enhver smag og alder. Her kan for eksempel nævnes bibliotekets arrangementer for børn og voksne, og foreningsbaserede tilbud som for eks. Kulturperlens koncerter, Friluftsteatret Sløjfens forestillinger, Holstebro Festuge, som afholdes hvert 3. år, Klassiske Dage – International Music Festival, Rock i Holstebro, 60’er festival, og et væld af udstillinger og koncerttilbud.

I 2017 er Århus af EU udnævnt som Europæisk Kulturhovedstad. Alle kommuner i region Midtjylland bakker op engagement i konkrete projekter og med økonomiske midler, som ydes i forhold til indbyggertal og som modsvares af midler fra henholdsvis EU og den danske stat.

Holstebro Kommune medvirker forventeligt i ca. et halvt hundrede projekter inden for en lang række indsatsområder.

Investering i kultur

Det kan godt betale sig at investere offentlige kroner i kultur. Ikke kun for kulturen som sådan. Samfundsmæssigt er der også gevinster at hente.

Kulturinstitutionerne tjener mellem 3,50 og 4 kr. for hver kommunal krone, der investeres, og i nogle institutioner er beløbet meget højere.

Holstebro Kommune har siden 2001 lavet analyser af, hvad kommunen får igen for de tilskud, der ydes til kulturinstitutionerne. Holstebros statistik viser, hvad kommunens tilskud til kulturinstitutioner udløser af støttekroner fra andre offentlige kasser, men har ikke indregnet den omsætning, der i øvrigt er ved kulturoplevelser.

Når der bevilges tilskud til kulturinstitutionerne, så er det først og fremmest fordi kommunen gerne vil være med til at skabe nye oplevelser for borgerne og at profilere denne del af landet over for omverdenen. Kulturoplevelser er med til at gøre Holstebro Kommune til et godt sted at bo, og tiltrækker mange gæster udefra. Der er således også en lang række sidegevinster ved at investere i kultur.

Idrætsråd

Der er dannet et Idrætsråd i Holstebro Kommune som et fællesorgan for idrætsforeningerne og har til formål, at:

 • Fremme og udvikle idrætslivet i kommunen.
 • Styrke samarbejdet mellem medlemsforeningerne.
 • Varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere.
 • Være høringsorgan for den samlede idræt i forbindelse med Holstebro Kommunes årlige budgetarbejde.
 • Holstebro Idrætsråd administrerer følgende puljer: Incitamentspuljen, sportsarrangementer, leder- og instruktøruddannelser.

Eliteidræt

Holstebro Byråd har godkendt en eliteidrætspolitik for Holstebro Kommune, der tager afsæt i udviklingen af talenter.

Et af målene er at give ambitiøse og talentfulde lokale idrætsudøvere, uanset alder, mulighed for udvikling af deres kompetencer.

Fra 1. januar 2008 har Holstebro haft status som eliteidrætskommune. Samarbejdet med Team Danmark blev fornyet pr. 1. januar 2012 for en fire-årig periode.

Det betyder, at talenter og atleter Holstebro har bedre mulighed for at stræbe efter de helt store sportslige resultater. Samarbejdet med Team Danmark betyder, at eliteklubber og træneruddannelse styrkes, og der bliver lagt vægt på at formidle ekspertviden inden for områder som fysisk træning, ernæring- og idrætspsykologi.

Idræts- og motionspolitik

Byrådet har vedtaget en idræts- og motionspolitik, der i praksis skal omsættes i samarbejde med Holstebro Idrætsråd og foreningerne.

Fritid

Kommunens kultur- og fritidspolitik har indflydelse på udviklingen af det moderne samfunds vigtigste ressource: Mennesket. Kreativitet og udholdenhed er afgørende forudsætninger at møde udfordringer med i tilværelsen.

Gennem meningsfyldte aktiviteter i fritiden hentes kræfter og inspiration til indsatsen i arbejdslivet.

En solid forankring i tradition og fællesskab giver mennesket den nødvendige tryghed til åbent og tolerant at møde anderledes tænkende. Netop dette møde bærer muligheden for fornyelse og udvikling i sig.

Folkeoplysningspolitik

Byrådet har pr. 1. januar 2012 vedtaget en folkeoplysningspolitik, som har det mål at sikre rammerne for et stærkt, mangfoldigt og identitetsskabende foreningsliv, som skaber mulighed for at danne fællesskaber og sammenhængskraft lokalt. Herved understøttes de igangværende aktiviteter samt den nytænkning og kreativitet, der udspringer af det folkeoplysende arbejde.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter tilskud til voksenundervisning, foreningsaktiviteter og lokaler.

Gennem en aktiv rådgivning til og sparring med foreningerne synliggøres de krav og indfries de forventninger, som Holstebro Kommune og foreningerne har til hinanden.

Indsatsen sker først og fremmest gennem deltagere, trænere, ledere og undervisere. Denne indsats støttes via lovmæssige og kommunale regler.

Eliteidrætten i Holstebro administreres fra januar 2008 i en selvejende institution Holstebro Elitesport.

 

 

 

 

Den sorte box

Badeland

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed