Udviklingsmål for kommunen


       Indledning - Kommuneplan 2013


       Bæredygtig udvikling


       Klimatilpasning


       Byomdannelse og kvalitet


       Friluftsliv


       Infrastruktur og trafik


       Erhverv


       Turisme


       Uddannelse


       Bymønster


       Detailhandel


       Kulturmiljø


 Bysamfund og bydele


       Indledning - Bysamfund og bydele


       Holstebro


       Vinderup


       Ulfborg


       Lokalcentre


       Landsbyer


       Sommerhusområder


       Rammer i det åbne land


       Retningslinier for byudvikling


 Service


       Indledning - Service


       Kultur og fritid


       Børn og unge


       Arbejdsmarked


       Sundheds- og omsorgsområdet


 Det åbne land


       Indledning - Det åbne land


       Natur


       Landskab


       Geologisk bevaringsværdi


       Kystnærhedszone


       Lavbundsarealer


       Grundvand og drikkevand


       Vandindvinding


       Skovrejsning


       Landbrug


       Erhvervsbebyggelse


       Råstoffer


       Vandområder


 Teknik og miljø


       Indledning - Teknik og miljø


       Vindmøller


       El- og naturgasledninger


       Støjende aktivitet


       Akvakultur - opdræt af fisk og skaldyr


       Affaldsvirksomheder


       Forurenet jord og genanvendelse


       Spildevandsrensning


       Miljøvurdering


       VVM - anlæg


 Kort


       Søg på kort


       Kort med alle plantemaer


       Kommuneplanrammer


             Forslag


             Vedtaget


    

 Kommuneplantillæg


       Oversigt


       Forslag


       Vedtaget


 Kommuneplanstrategi 2015


       Kommuneplanstrategi 2015