Indledning - Teknik og miljø

Her er de mere tekniske dele af kommuneplanen. Det drejer sig om spildevand, affald, støjende aktiviteter og vindmøller. Der er udlagt to nye vindmølleområder som en start på den vindmølleplanlægning der skal øge vindkraftproduktionen til det dobbelte Det er målsætningen i forbindelse med, at kommunen har komittet sig til Danmarks Naturfredningsforenings mål for at være miljøkommune. Der er udlagt fire områder og peget på en række perspektivområder hvoraf en del bliver nødvendige at udnytte, hvis målet skal nås.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af Kommuneplan 2013 er en minimums udgave, der primært opfylder kravet til at beskrive og vurdere de dele af kommuneplanen der indeholder ændringer i forhold til de tidligere kommuneplaner, men der er også en meget generel beskrivelse af planlægningens miljøpåvirkning.

De største ændringerforegår i erhvervs udbygningsområderne i Holstebro by og byomdannelsesområderne: Slagterigrunden, Tobaksgrunden og arealet ved Nørrelandsskole. 

En udbygningsstrategi, der tager udgangspunkt i at udnytte eksisterende institutioner og infrastrukturanlæg optimalt, hvilket ressourcemæssigt er den mest bæredygtige. 

De nye udbygningsområder i de øvrige bysamfund er af et omfang, der ikke giver betydelige ændringer af miljøet.

En satsning på udvikling i de mindre bysamfund er ligeledes en optimal udnyttelse af bestående bygningsressourcer, infrastruktur og de sociale netværk, men det giver samtidig en forøget transport, der både i tid, ressourcer og CO2 udledning er mindre bæredygtig.

De nye vindmølleområder, planen giver mulighed for, vil kunne øge den vedvarende energiandel og reducerer CO2 udledningen. Vindmølleområderne er også nye arealudlæg som beskrives i miljøvurderingen. Det er, sammen med Måbjerg Bioenergy, to indsatsområder, der har stor miljømæssig effekt.

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed