Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Kulturmiljø Nr. Vosborg - Skærum

Nr. Vosborg - Skærum

3. Nørre Vosborg - Skærum Mølle

Et særligt værdifuldt kulturmiljø hvis bærende historiske værdier er herregården Nørre Vosborg, voldsted, Skærum mølle, industrimiljø og overfartssted
Nr. Vosborg er det eneste komplette herregårdsanlæg, der er bevaret i Vestjylland.

Borgbanken med omgivende volde og grave er opført i 1530erne. Anlægget med bygninger fra 4 forskellige århundreder er fredet. Nr. Vosborg ligger i et varieret kulturlandskab med mange spor efter menneskers færden gennem årtusinder. Herregårdens jorder når mod vest ned til Nissum Fjord, og både Storåen og Lilleåen løber gennem området.

Fra stenalder og jernalder er registreret løsfund og bopladsspor; fra jernalderen tillige veludstyrede grave. Der er flere gravhøje i området og fra vikingetid stammer en rig kvindegrav, fundet ved Grydehøj. 

Middelalderen er repræsenteret ved Vosborgs gamle voldsted fra 1100-1200-tallet og tomten af Skærum kapel, der lå ved en helligkilde i en brink ved Storåen.
Ved overfartsstedet over Storåen ligger Skærum, der var en del af den donation, prins Buris i 1163 gav til oprettelsen af cistercienserklostret i Tvis. Vosborg blev i 1550'erne delt i Nr. og Sdr. Vosborg.

Nørre Vosborg

Nørre Vosborg - herregården med tilhørende jorde og ældre voldsted. Hele Nr. Vosborg anlægget er fredet og har modtaget en europæisk pris for ejerens store bevaringsindsats. Man kan her studere fire århundreders udvikling i byggeskikken. Borgbanken er åben for besøgende.

Navnlig i forårstiden og forsommeren er der et rigt fugleliv i parken og skovpartierne, som er værd at opleve. Der afholdes årligt flere kulturelle arrangementer på Nr. Vosborg, og der arrangeres rundvisning i de fredede bygninger.

Borgen ved Storåens munding hed oprindeligt Osborg (os = munding). Den omtales tidligt i middelalderen. I engene ved Gammelå ligger voldstedet efter det ældste Vosborg. Efter en stormflod i 1532 blev borgen imidlertid flyttet 1 km længere ind i landet.

Det nuværende Nr. Vosborg bag vandfyldte grave og høje volde er det eneste bevarede af de mange herregårdsanlæg, der engang prægede de vestjyske fjordlandskaber. Østfløjen er fra midten af 1500-tallet, men delvis opbygget af etatsråd Tang i 1800-tallet. Han har også opført sydfløjen, mens nord- og vestfløjen omkring borggården er fra hhv. 1600- og 1700-tallet.

Ladegården blev fornyet i 1788 af storkøbmanden Peder Tang, der også opførte det hollandsk inspirerede og vidt synlige porttårn i 1790. Den sydlige af de 120 m lange grundmurede og stråtækte ladegårdslænger blev genopført efter en brand i 1946, mens den nordlige længe er bevaret. Den er måske det tidligste daterede eksempel på en grundmuret landbygning i den vestjyske byggestil.

Skærum Bro og mølle

Skærum Mølles hovedbygning fra 1865 er bevaret sammen med gårdens udlænger, der er i bedre byggeskik stil. Gården ejes i dag af Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, der afholder møder, kurser, foredrag og udstillinger.

Teglværkets lille smediebygning er bevaret og indrettet som teglværksmuseum. Man har også opstillet en gammel Brugsforening og et gammelt og et helt moderne gårdkøkken til sammenligning med hinanden.

Her løber Storåen og Lilleåen sammen, og siden middelalderen har Skærumbro været et vigtigt overgangssted, hvor der blev betalt brotold, indtil amtet overtog  landevejen i 1856.

Fra 1163 hørte Skærum under Tvis Kloster, men kom efter reformationen under Nr. Vosborg. Mellem den nuværende landevej og jernbanen har der ligget en helligkilde på skrænten ned til Storåen. Overfor helligkilden var der et kapel, som blev tilladt nedbrudt i 1553.

I 1882 blev Nr. Vosborg teglværk flyttet til Skærum Mølle, hvor vandkraften blev udnyttet til at trække en murstensmaskine. Få år senere blev der bygget et andelsmejeri. Teglværksejer Niels Villemoes oprettede allerede i 1899 sit eget el-værk og udviklede efterhånden Skærum Mølle og teglværket til et vestjysk industricenter. Teglværket lukkede i 1957 og blev nedrevet i 1960.

Gyldenstjernehuset

Skærum Mølle

Skærum Bro

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed