Turisme

Mål

  • Turismen skal styrkes i samarbejde med erhvervsliv, organisationer og regionale og nationale turismeselskaber. 
  • Udarbejde en samlet strategi for turismen i kommunen med fokus på rammebetingelserne, erhvervet, gæsterne og oplevelserne.
  • Medvirke til at øge viden og kompetence i turisterhvervet.
  • Turismen skal bygge på styrkepositionerne: Vesterhavet, fjordene, naturen, kulturen, kulturmiljøerne og Holstebro by. Derfor skal vi både iscenesætte det vi allerede har og udvikle nyt.
  • Sæsonen skal forlænges, så der kommer turister hele året, men især om foråret og efteråret.
  • De digitale medier bruges allerede og skal fremover bruges i stigende omfang.

Handling

Turisme er en del af den kommunale erhvervspolitik og dermed fokus på bosætning og branding. Denne plan gælder for Holstebro Kommune, men for turister, investorer m.fl. har kommunegrænser ingen betydning. Derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvad der forgår i vore nabokommuner – både ved Limfjorden og langs Vestkysten og inde i landet.

Turisterhvervet skal fremmes

Holstebro Kommune har et stort potentiale for udvikling af turismen på lige fod med det øvrige erhvervsliv i kommunen. Kommunen er righoldig på betydelige naturkvaliteter og kulturtilbud ligesom, der er et fremragende handelsliv. Det giver sammen med de mange overnatningstilbud gode muligheder for at fremme turismen i Vestjylland. Det er afgørende, at udvikling af turismen sker i tæt samarbejde med erhvervslivet, organisationer, LAG, attraktioner, kulturinstitutioner samt nabokommunerne, Netværk Limfjorden, Turistgruppen Vestjylland, Midtjysk Turisme og VisitDenmark.

Der skal skabes turistfyrtårne, der bygger på regionens og lokalområdets styrkepositioner. Det skal bl.a. ske ved at udnytte det store potentiale omkring udvikling af havnemiljøerne ved Thorsminde og Handbjerg samt ved den eksisterende kommunale havn i Struer.

På turismeområdet skal der arbejdes med strategi, sæsonforlængelse, produktudvikling og markedsføring. I strategien og det daglige samarbejde med interessenterne skal der fokuseres og bygges videre på det, der er kommunens stærke sider. Det vil sige Vesterhavet, fjordene, åen, naturen, kulturmiljøet og byen til shopping, kultur og oplevelser. Potentialer der ligger i synergierne mellem vores erhvervsliv, handelslivet og turismen skal udnyttes. Et særligt fokus område er at sikre at turisme og handel understøtter hinanden.

Naturcentre

Der vil I de kommende år blive arbejdet for etablering af flere naturcentre både med turisterne og befolkningen for øje. Naturcentrene kan indeholde faciliteter som shelters, legepladser, bålpladser, vandrestier, ridestier og mountainbikeruter. Der er muligheder både på kommunale arealer, statslige arealer og private arealer.

Publikumsfaciliteter - adgang til naturen og dens dyr, fugle og fisk.
Turister og borgere skal have ubesværet adgang til de større naturområder. Derfor vil vi arbejde for flere tværgående vandre- og cykelruter, hvor både kultur- og naturhistorie formidles. De større byer skal via vandre- og cykelruter være forbundet med nærliggende naturområder. Kommunens vandområder skal være åbne for sejlads med småbåde.

Kulturmiljøer

Adgangen til og formidlingen af de spændende kulturmiljøer skal fremmes. Der skal udarbejdes en oversigt over, hvilke kulturmiljøer der er mest interessante set med turisternes øjne og en prioritering af, hvilke der ”står først for”. Det skal gøres i samarbejde med beboere, brugere, borgerforeninger, Holstebro Museum og andre eksterne organisationer.

Sundhed og fødevarer

Der skal tages initiativ til projekter og produktudvikling der har et sundhedsperspektiv ligesom der vil blive taget initiativer til og bakket op om projekter inden for fødevareområdet her i ”Danmarks spisekammer”. Det skal ske sammen med relevante nabokommuner, erhverv, LAG, turistforeninger og overordnede turismeorganisationer.

Byen til shopping, kultur og oplevelser

Holstebro by er på turistområdet præget af én-dagsturister, men der er ikke så mange overnattende gæster i byen.

Der sættes turistmæssig fokus på oplevelser i byen - specialbutikker, arkitektur, byliv, kulturinstitutioner, restauranter, badeland, kunst i gaden, koncerter, bowling, fitness, wellness, marked og børneaktiviteter. Lokale kunstnere og andre kunstneriske talenter skal kunne opleves i gadebilledet. Der skal være mulighed for at blive guidet i byen. Erhvervsliv, kulturinstitutioner, Holstebro Handelsstandsforening og Holstebro Turistforening er vigtige samarbejdspartnere.

Markedsføring og kommunikation

Markedsføringen tilpasses målgrupperne. Der skal generelt arbejdes for, at markedsføring og kommunikation med turisterne i stadig højere grad foregår elektronisk.
Efterhånden som der udvikles brugervenlige og lettilgængelige elektroniske løsninger på web, mobiltelefon, infostandere m.v. kan antallet af turistkontorer reduceres og dele af den personlige betjening kan udbydes til butikker, attraktioner, overnatningssteder etc.

Redegørelse

Redegørelse - Turisme se den her


 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed