Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Turisme Redegørelse - Turisme

Redegørelse - Turisme

Derfor kommer turisterne

Turister kommer til Holstebro Kommune for at gå tur ved og opleve Vesterhavet og bade i og sejle på Limfjorden og Nissum Fjord, for at fiske i åerne, iagttage fuglelivet, plukke bær og svampe, spille golf, nyde synet af hederne, gå tur i skovene og ved søerne.

De kommer også for at opleve bylivet med menneskene, kunsten, kulturen, handelslivet, restaurationerne, musikken, museerne og oplevelsescentrene.

Der kommer mange tyske turister til Holstebro Kommune og mange af dem bor ved Vestkysten i sommerhuse og på campingpladser. Ca. 80 % af sommerhusene er udlejet til tyskere og i dem er ca. halvdelen børnefamilier og halvdelen 50+ uden børn.

Udvikling af turismen

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling blev etableret den 1. januar 2011 og har til formål at sikre gode rammer og vilkår for erhvervslivet samt sikre dialog, samspil og udvikling.

Enheden er organiseret under Udvalget for Erhverv og Turisme. Enheden varetager turistinformationen i Holstebro by og samarbejder med de lokale turistforeninger Vinderup og Ulfborg-Vemb om turistinformation der.

Enheden arbejder med fælles markedsføring herunder digital markedsføring, personlig turistservice og projektudvikling.

Turismeindsatser koncentreres bl.a. om oplevelsesfyrtårnene Thorsminde og Handbjerg Marina samt Holstbro by som center for kultur & shopping.

Der satses på større fælles kommunale samarbejder i regi af Partnerskab for Vestkystturisme og Partnerskabet Enjoy Limfjorden.

Turistforum

Der er etableret et Turistforum, der ikke har nogen formel kompetence, men skal beskæftige sig med koordinering, fremme turismeudviklingen, bidrage til fælles overordnet markedsføring, gensidig inspiration, fælles repræsentation udadtil, fælles projekter samt bidrag til den fælles turismestrategi – herunder fremtidig organisering af det strategiske - og produktudvikling med fokus på helårsturisme.

Til møderne i Turistforum, der drives af Borgmesterkontoret, deltager Holstebro Turistforening, Ulfborg-Vemb Turistforening, Vinderup Turistforening. Turistforum kan udvides eller indskrænkes efter behov. Turistforum mødes ca. fire gange om året.

LAG

Holstebro kommune giver tilskud til og arbejder sammen med den lokale aktionsgruppe der dækker Holstebro og Struer Kommuner, der samarbejdes om landdistriktsudvikling. I LAG´s udviklingsstrategi er bl.a. turisme et indsatsområde og der er mange relevante samarbejdsmuligheder, når turismeprojekter skal beskrives, finansieres og implementeres.

Markedsføring

Holstebro Kommune har ansvaret for den overordnede fælles markedsføring. I turismestrategien vil der blive taget stilling til, hvilke typer overordnet markedsføring der skal ske.

Det sker via et fælles hvervemagasin VisitHolstebro og digitale medier herunder 30 digitale tourchskærme placeret ved overnatningssteder og attraktioner.

Enheden har ligeledes ansvaret for udvikling og opdatering af den fælles destinationshjemmeside www.visitholstebro.dk. Visitholstebro kører på en VisitDenmark platform, så Holstebro Kommune internationalt fremstår som en synlig del af den såkaldte ”hjertefamilie” – som er det koncept, man på landsplan markedsfører turismen i Danmark under.

Der samarbejdes endvidere med Struer og Lemvig og Skive om hjemmesiden www.visitlimfjorden.com.

Projekter

Enheden arbejder med en række turismevækstinitiativer, der understøtter turismeudviklingen.

Projekterne bevæger sig inden for temaerne aktiv brug af naturen, vandsport, vandring, cykelruter, kunst og kultur, fødevarer og sanser, kanosejlads m.v.

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed