Uddannelse

Mål

  • Holstebro fastholdes som en attraktiv uddannelsesby med relevante og alsidige uddannelsesmuligheder for unge og voksne i Midt- og Vestjylland.
  • Der skal være høj kvalitet i uddannelserne og et godt studiemiljø, hvor både de sociale og faglige rammer er i fokus.
  • Det skal være nemt og attraktivt for studerende at bosætte sig i byen eller pendle til Holstebro.

Handling

Et højt vidensniveau i virksomhederne og en velkvalificeret arbejdsstyrke er centrale faktorer for vækst og udvikling de kommende år. Samtidig betyder forudsigelser om mangel på arbejdskraft, at uddannelse til flere er en væsentlig forudsætning for fremtidens velstand og velfærd.

Holstebro har flere forskellige uddannelser til unge og voksne og vil som regional uddannelsesby forfølge regeringens og de nationale mål for mere uddannelse. Ligeledes vil byrådet arbejde med af fremme bosætning for at fastholdelse og tiltrække kvalificeret arbejdskraft og virksomheder til Holstebro Kommune.

Talentudvikling

Byrådet vil fremme vækstlaget og unges muligheder for talentudvikling i Holstebro. Der er i dag talentuddannelser inden for musik, kunst & design, dans, musical & teater, forfatter og idræt, som fungerer i samarbejde med ungdomsuddannelserne, foreninger og kulturinstitutioner i kommunen. Byrådet vil sammen med relevante aktører også fremme talentudvikling på andre områder. Det kan være inden for de almene, tekniske og merkantile uddannelser i såvel grundskolen som i efter- og videreuddannelsessystemet.

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

Byrådet vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne, som alle er placeret ved Døesvej i Holstebro. Det omfatter erhvervsuddannelser, der veksler mellem skole og praktik, eller gymnasiale uddannelser, som giver adgang til en videregående uddannelse. Fokus er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, får en erhvervskompetencegivende uddannelse og beskæftigelse.

Videregående uddannelse

Byrådet vil samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at sikre optimale rammebetingelser for de nuværende uddannelser og tiltrække nye videregående uddannelser til Midt- og Vestjylland. Etableringen af det nye Sundhedscenter i Holstebro Kommune sker i dialog med VIA Campus Holstebro, hvor der vil indgå fælles udviklingsaktiviteter og faciliteter mellem professionsuddannelserne og praksis på velfærdsområdet i Holstebro Kommune.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af voksne i den erhvervsaktive del af befolkningen er afgørende for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne i takt med globalisering og omstilling fra traditionel industri til mere videnbaseret produktion og serviceerhverv. Byrådet vil sammen med aktørerne inden for efter- og videreuddannelse arbejde for at fremme kompetenceudvikling og beskæftigelsen i den private og offentlige sektor.

Boliger og studiemiljø

Byrådet har et løbende samarbejde med boligselskaberne om at sikre et passende udbud af tidssvarende boliger til studerende. Ligeledes vil byrådet arbejde med at skabe et attraktivt campus- og studiemiljø samt kultur- og fritidsaktiviteter for unge i Holstebro.

Uddannelsesråd

Byrådet har etableret Holstebro Uddannelsesråd, hvor uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen i fællesskab tager initiativer, der skal fremme udvikling og markedsføring af Holstebro som en attraktiv uddannelsesby i Midt- og Vestjylland. Byrådet vil i dialog med uddannelsesrådet arbejde for, at Holstebros position som regional uddannelsesby fortsat styrkes de kommende år.

Redegørelse

Redegørelse - Uddannelse se den her

 

Campus Holstebro - VIA University College

Holstebro Gymnasium og HF

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed