Kommuneplantillæg

Byrådet har den 20. juni 2017 vedtaget:

pdf forslag til kommuneplantillæg nr. 26: Boligområde ved Tingagervej 

pdf forslag til kommuneplantillæg nr. 23: Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest  

Kommuneplan 2017 - 2029

Forslaget er under udarbejdelse og vil kommer i offentlig høring i december og januar 2017/18.